Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Ansamblu Urban cu Spații Socio-culturale, Educative și de Locuit, cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată Alba Iulia, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL, prin crearea și dezvoltarea infrastructurii specifice în teritoriul vizat, privind accesul nediscriminatoriu la condiții decente de locuire, servicii medico-sociale de calitate, un învățământ de calitate, ocupare, utilități de bază, servicii social – cultural – recreaționale, sportive etc, un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat.

Obiective specifice:

OS1.Crearea spații publice urbane în ZUM Alba Iulia Alba Iulia: sistematizare și echipare infrastructurală, în 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare OS2.Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii) în ZUM Alba Iulia, în 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare. OS3.Modernizare spațiu public urban - Piața TALCIOC în ZUM Alba Iulia, în 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare. OS4.Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia, în 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare OS5.Construire Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare în ZUM Alba Iulia, în 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare. OS6.Construire locuințe sociale în ZUM Alba Iulia, în 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate:

1. 1 Trama stradala pentru strada A, Aleea 1 si alei de acces pentru Centrul multifuncþional si Talcioc: - alei auto, staþie de autobuz, parcari =4090mp - trotuare si suprafeþe pietonale =7560mp - accese Centru (podeþe, trepte, rampe) =392,60mp Spatiu deschis creat sau reabilitat in zonele urbane: trama stradala 12.042,600 mp 2. - 1 Teren de minifotbal = 1125.00 mp; - 1 Spatiu de joaca pentru copii = 100.00 mp Spatiu deschis creat sau reabilitat in zonele urbane: amenajare teren minifotbal 1125 mp si spatiu de joaca pentru copii 100mp. 3. - 1 Piaþa - construcþie cu regim de înalþime S+P, în forma elipsoidala talcioc/amfiteatru = 960mp Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane, modernizare spaþiu public urban - talcioc: 960 mp 4. - zone de spatii verzi = 5.964,30 mp Spaþiu deschis creat sau reabilitat in zonele urbane: realizare scuaruri (spatii verzi) aferente Centrului multifuncþional: 5.964,30 mp (din care 3600 mp spaþiu verde, 2100 mp terasa verde Centru multifuncþional, 264,3 mp spaþiu verde talcioc). 5. - 1 Centru multifuncþional, cu o suprafaþa desfasurata de 2390,37mp Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane: centru multifuncþional 2390,37 mp. 6. - 1 spaþiu de locuit rezidenþial - locuinte sociale, având un regim de înalþime de P+2, cu 21 de apartamente, cu o suprafaþa desfasurata de 1402,08mp - alei, rampe, platforme acces Bloc 1 = 29,97mp Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane: 1432,05 mp

Cod proiect:

139939

Program finanțare:

POR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

22.241.809,37

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

19.837.496,08

Valoare nerambursabilă LEI:

19.837.496,08

Valoare totală proiect EURO:

4.448.361,87

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

3.967.499,22

Valoare nerambursabilă EURO:

3.967.499,22

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Social

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2021

An finalizare proiect:

2023