Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Centru colectare prin aport voluntar

Prin investiția propusă se ofera posibilitatea colectarii pentru: deseurile periculoase, deseuri textile, deseuri electrice si electronice mici, obiecte de uz casnic mari, colectare lemn/mobilier, colectare anvelope uzate, colectare deseuri de gradina, colectare deseuri constructii diverse si colectare moloz din constructii.

Obiectiv general:

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiective specifice:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Cod proiect:

C3IA0122000100

Program finanțare:

PNRR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

4.558.787,66

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

4.558.787,66

Valoare nerambursabilă LEI:

4.558.787,66

Valoare totală proiect EURO:

911.757,53

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

911.757,53

Valoare nerambursabilă EURO:

911.757,53

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Mediu înconjurător

Perioada programare:

2021-2027

An începere proiect:

2023

An finalizare proiect:

2024