Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii Sfanta Maria (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Guvernul României/Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale)

Dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala din municipiul Alba

Obiectiv general:

Dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala din municipiul Alba

Obiective specifice:

Înfiintarea Centrului de Consiliere si Sprijin pentru parinti si copii Sfânta Maria, în municipiul Alba Iulia, care sa furnizeze proactiv, calitativ si durabil servicii de informare consiliere pentru parinti si copii pentru a face fata dificultatilor psiho-sociale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, prevenirea separarii copilului de familia sa si sprijin pentru copii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Rezultate:

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru parinti si copii Sfânta Maria, dotat si amenajat corespunzator, functional cu respectarea Ordinului nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Program finanțare:

Guvern

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

1.173.010,00

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

1.173.010,00

Valoare nerambursabilă LEI:

1.173.010,00

Valoare totală proiect EURO:

263.006,73

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

263.006,73

Valoare nerambursabilă EURO:

263.006,73

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Social

Perioada programare:

2007-2013

An începere proiect:

2012

An finalizare proiect:

2013