Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Construire, dotare și operaționalizare Complex Multifuncțional: activități educative, culturale, recreative, socio-culturale

“Muzeul copilului” se va concepe în jurul ideii de explorare, experimentare, creativitate și
stimulare a simțurilor.
– Construirea unui Complex multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și socio-culturale având o suprafață utilă totală de 2.085,34 mp și amenajarea terenului aferent, în suprafață de 812mp; – Combaterea segregarii si consolidarea coeziunii socio-culturale a grupurilor vulnerabile la nivelul municipiului Alba Iulia, prin punerea la dispozitie in mod gratuit si asigurarea accesului liber si nediscriminatoriu la activitatile educative culturale si recreative din cadrul complexului multifunctional construit prin proiect

Obiectiv general:

Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiul resedinta de judet Alba Iulia.

Obiective specifice:

1. Regenerarea fizică,economică şi socio-culturală a unei comunităţi marginalizate de cel puţin 544 de persoane din Alba Iulia din care 42 % de etnie romă, prin construirea unui Complex multifuncţional pentru activităţi educative, culturale, recreative şi socioculturale având o suprafaţă utilă totală de 2085.34mp şi amenajarea terenului aferent, în suprafaţă de 812 mp, până în anul 2022. 2. Combaterea segregarii si consolidarea coeziunii socio-culturale a grupurilor vulnerabile la nivelul municipiului Alba Iulia, prin punerea la dispozitie in mod gratuit si asigurarea accesului liber si nediscriminatoriu la activitatile educative culturale si recreative din cadrul complexului multifunctional construit prin proiect, incepand cu anul 2022.

Rezultate:

Complex multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și socio-culturale având o suprafață utilă totală de 2.085,34 mp și amenajarea terenului aferent, în suprafață de 812mp

Cod proiect:

129287

Program finanțare:

POR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

11.959.306,15

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

9.962.102,03

Valoare nerambursabilă LEI:

9.962.102,03

Valoare totală proiect EURO:

2.391.861,23

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

1.992.420,41

Valoare nerambursabilă EURO:

478.372,25

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Educație

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2020

An finalizare proiect:

2023

Consorțiu parteneri:

Nu este cazul.

Link site proiect:

-