Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate

Municipiul Alba Iulia implementează noi soluții în sistemul de iluminat public pentru a eficientiza consumurile mari și costurile legate de acesta. Unul dintre aceste proiecte de dezvoltare sustenabilă și eficiență energetică este crearea sistemului de iluminat public inteligent în Cartierul Cetate din Alba Iulia. Noile soluții și tehnologii LED implementate vor scădea în mod considerabil consumurile de energie electrică, lucru care se va resimți în bugetul de cheltuieli de funcționare al orașului și în buzunarele albaiulienilor. Sistemul de iluminat public va fi unul inteligent, monitorizat de la un centru de dispecerizare și va avea și o componentă de siguranță publică: treceri de pietoni iluminate inteligent cu ajutorul unor senzori de mișcare, care detectează prezența pietonilor în apropierea zebrelor și care măresc intensitatea luminii peste trecere, pentru a asigura condiții de traversare sigure.

Noul sistem de iluminat va contribui la scăderea consumului anual de energie în Cartierul Cetate de la 378.052 de kwh pe an la 222.721,80 de kwh. Lungimea noii rețele de iluminat va fi de 35,05 km și va cuprinde următoarele străzi: Prof. Eugen Hulea, Detunata, Bld.1 Decembrie 1918, Bld. Horea, Bld. Încoronării, Bld. Revoluției 1989, Brândușei, Cireșului, Gheorghe Pop de Băsești, Lalelelor, Liceului, Mușețelului, Vasile Goldiș, Violetelor, Dr. Aurel Lazăr, Aurel Vlad, Fântânele, Gladiolelor, Nicolae Grigorescu, Pinului, Iederii, Alexandru cel Bun, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Brădișor, Albăstrelelor, Calea Moților, Cloșca, Dr. Ioan Rațiu, Energiei, Gheorghe Barițiu, Mircea cel Bătrân, Poligonului, Rozelor, Ștefan cel Mare, Toporașilor, Vânătorilor, Tulnicului, Arnsberg, Iosif Jumanca și Ion Minulescu.

441 de corpuri noi de iluminat vor fi instalate prin acest proiect, iar toate cele 1.222 de puncte luminoase de pe aceste străzi vor fi controlate prin telegestiune. De asemenea, noul sistem va scădea cantitatea de gaze cu efect de seră de la 84,07 de tone de dioxid de carbon pe an la 49,53. Municipiul Alba Iulia va folosi în cadrul acestuia materiale reciclabile, ecologice și alte sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile (64 de panouri solare). Implementarea proiectului va avea și o componentă de securitate publică, dedicată persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiențe de vedere, dizabilități motorii etc.), în mod special: 55 de treceri de pietoni din cartier vor deveni „smart” și vor dispune de sisteme bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la nivelul trecerilor de pietoni).

Proiectul „Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate” – Cod MySMIS 125642 este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru program, care monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectiv general:

Creșterea eficienței energetice, începând cu anul 2022, în sistemul de iluminat public al Municipiului Alba Iulia care în prezent înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice:

1. Scăderea consumului anual de energie primară in iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate de la 378.052,00 (kWh/an) - valoare dinaintea implementării proiectului, la 222.721,80 (kWh/an), începând cu anul 2022 prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect cu o lungime de rețea de 35.050 ml, care include și instalații, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică. 2. Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate de la 84,07 echiv. tone de CO2/an – valoare dinaintea implementării proiectului, la 49,53 echiv. tone de CO2/an începând cu anul 2022, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect cu o lungime de rețea de 35.050 ml, care include și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie. 3. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiențe de vedere, persoane cu dizabilități motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect cu o lungime de rețea de 35.050 ml și iluminarea unui număr de 55 de treceri de pietoni, incluzând sisteme bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la nivelul planului util al trecerilor de pietoni).

Rezultate:

Rezultatele proiectului - Consum anual de energie primară in iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate de la 378.052,00 (kwh/an) la 222.721,80 (kwh/an). - Cantitatea gazelor cu efect de seră datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia - Cartier Cetate, scazuta de la 84,07 echiv tone de CO2/ an, la 49,53echiv tone de CO2/ an. - Accesul persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiențe de vedere, persoane cu dizabilități motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia - Cartier Cetate, îmbunătățit prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect. - Lungimea sistemului de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml) • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 27.250 ml • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 35.050 ml - Surse de energie regenerabilă utilizate (nr) • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 64 - Nivelul de iluminare mediu (lx) • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: P3 = 17,85 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: P3= 9,75 • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: C4 = 9,4 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: C4 = 12,57 - Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2) • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M2= 1,09 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M2= 1,57 • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M3= 0,42 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M3=1,06 • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M4= 0,29 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M4= 0,82 • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M5= 0,49 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M5= 0,57 • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M6= 0,21 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M6= 0,31 - Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 781 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 1222 - Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: • Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 • Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 1.222

Cod proiect:

125642

Program finanțare:

POR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

21.520.788,27

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

21.520.788,27

Valoare nerambursabilă LEI:

22.619.742,53

Valoare totală proiect EURO:

4.338.868,60

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

4.338.868,60

Valoare nerambursabilă EURO:

4.560.431,96

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Energie

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2020

An finalizare proiect:

2023

Consorțiu parteneri:

Nu e cazul. Beneficiar - Municipiul Alba Iulia