Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv

Rezultate:

Eficienta energetica crescută în clădirea Liceului cu Program Sportiv situat pe o suprafața construită desfășurata de 4498,40 mp.-Nivelul gazelor cu efect de sera scazut de la 214,50 la 92,82 tone CO2 si consum de energie primara scazut de la 1 290 712,36 la 640 498,89 KWh/an, la nivelul cladirii Liceului cu Program Sportiv. Nivel minim de cel puțin 23,53% din consumul total de energie primara realizat din surse regenerabile de energie atins, la nivelul clădirii Liceului Sportiv.I Indicatorii priorității de investiții: Indicator de realizare (de output) aferent clădirii Liceul Sportiv.Nivelnual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) Valoarea la începutul implementării proiectului: 214,50 Valoarea la finalizarea implementării proiectului: 92,82 Consumul anual de energie primara (kWh/an) Valoarea la începutul implementării proiectului: 1.290.712,36 Valoarea la finalizarea implementării proiectului: 640.498,89 Indicatori de proiect: Consumul anual de energie finala in clădirea publică (din surse neregenerabile de energie) (tep) Valoarea la începutul implementării proiectului: 111,00 Valoarea la finalizarea implementării proiectului: 42,12 Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kwh/m2/an) total din care: Valoarea la începutul implementării proiectului : 290,19 Valoarea la finalizarea implementării proiectului.: 110,11-pentru încălzire / răcire Valoarea la începutul implementării proiectului: 219,29 Valoarea la finalizarea implementării proiectului: 82,10

Program finanțare:

POR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

6.400.732,78

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

6.400.732,78

Valoare nerambursabilă LEI:

6.272.718,12

Valoare totală proiect EURO:

1.376.501,67

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

1.376.501,67

Valoare nerambursabilă EURO:

1.348.971,64

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Educație

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2018

An finalizare proiect:

2019