Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 25 SC A+B

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Utilizarea surselor regenerabile de energie; Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice; Alte tipuri de lucrări:Construire acoperiș tip șarpantă, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice; Devieri de instalații de utilizare de gaze naturale; Lucrări de reparare a trotuarelor de protecție.

Obiectiv general:

Tranziția către un fond construit rezilient și verde

Obiective specifice:

Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică);

Rezultate:

Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) cu 142,90 (kWh/m² an) , respectiv 64,89% Reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m² an) cu 200,95 (kWh/m² an) , respectiv 55,91% Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an) – 2,19 Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect se seră (echivalent kgCO2/m2 an) cu 30,77 (echivalent kgCO2/m2 an), respectiv 50,62% Arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (mp): 2690 mp, Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice: 34 locatari Puncte de încărcare rapidă cu (putere peste 22KW) instalate pentru vehicule electrice: 1

Cod proiect:

C5-A3.1-55

Program finanțare:

PNRR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

3.344.925,42

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

3.344.925,42

Valoare nerambursabilă LEI:

3.344.925,42

Valoare totală proiect EURO:

668.985,08

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

668.985,08

Valoare nerambursabilă EURO:

668.985,08

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Energie

Perioada programare:

2021-2027

An începere proiect:

2023

An finalizare proiect:

2026