Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare

Proiectul prevede achiziționarea a 21 de autobuze electrice 12 m și 1 microbuz nepoluant, împreună cu 22 de stații de încărcare lentă – la autobază, respectiv 7 stații de încărcare rapidă – pe traseu, care vor fi în proprietatea Municipiului Alba Iulia și vor deservi transportul public de persoane după cum urmează:
– în municipiul Alba Iulia: 1 microbuz nepoluant, 19 autobuze electrice, 6 stații de încărcare rapidă și 22 de stații de încărcare lentă;
– pe ruta Alba Iulia – Ciugud: 2 autobuze electrice, 1 stație de încărcare rapidă.

Obiectiv general:

Scopul proiectului este de îmbunătăți transportul public în Alba Iulia prin reînnoirea materialului rulant de pe rutele de transport public selectate.

Obiective specifice:

Proiectul propune stimularea transportului în comun cu mijloace de transport nepoluante în zona urbană funcțională Alba Iulia - Ciugud, localități cu o dinamică accentuată a mobilității populației

Rezultate:

achiziționarea a 21 de autobuze electrice 12 m și 1 microbuz nepoluant, împreună cu 22 de stații de încărcare lentă – la autobază, respectiv 7 stații de încărcare rapidă – pe traseu, care vor fi în proprietatea Municipiului Alba Iulia și vor deservi transportul public de persoane după cum urmează: în municipiul Alba Iulia: 1 microbuz nepoluant, 19 autobuze electrice, 6 stații de încărcare rapidă și 22 de stații de încărcare lentă; pe ruta Alba Iulia - Ciugud: 2 autobuze electrice, 1 stație de încărcare rapidă.

Cod proiect:

C10-I1.1-18 / 16.05.2022

Program finanțare:

PNRR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

76.130.736,95

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

76.130.736,95

Valoare nerambursabilă LEI:

76.130.736,95

Valoare totală proiect EURO:

15.226.147,39

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

15.226.147,39

Valoare nerambursabilă EURO:

15.226.147,39

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Mobilitate

Perioada programare:

2021-2027

An începere proiect:

2022

An finalizare proiect:

2025

Consorțiu parteneri:

Municipiul Alba Iulia Comuna Ciugud