Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

EURIGHT

Proiectul EURIGHT răspunde și are aceleași obiective ale programului Europa pentru cetățeni: promovarea cetățeniei europene și cunoașterea cetățenilor despre afacerile UE, precum și îmbunătățirea înțelegerii de către cetățeni a proiectului UE și a rolului acestuia în cadrul apărării drepturilor fundamentale. Nu a fost o sarcină ușoară și din acest motiv am dezvoltat o metodologie mixtă folosind evenimente față în față și instrumente on-line. În plus, am adaptat fiecare eveniment la realitatea și nevoile fiecărui oraș partener în funcție de tema aleasă și ținând cont de aceasta, am selectat cel mai potrivit grup țintă.

Proiectul a garantat accesul egal al persoanelor din diferite grupuri și fără nicio formă de discriminare, promovând includerea persoanelor de diferite religii, vârste, orientare sexuală, origine rasială, grupuri cu risc de excludere etc. Această problemă a fost foarte importantă și este legată de domeniul drepturilor fundamentale.

Evenimentele au fost concepute într-un mod participativ, în care participanții au participat și ei activ în dezbateri. De exemplu, la un dialog cu cetățenii, participanții erau elevi de liceu și pregătesc în prealabil diferite articole din Cartă pentru a fi discutate. A fost foarte satisfăcător pentru că au cercetat despre Cartă și, cu siguranță, acum o înțeleg mai bine.

Structura evenimentelor s-a învârtit în jurul diferitelor subiecte/capters care au fost selectate ținând cont de interesele/expertiza fiecărui oraș partener și au fost însoțite de prezentări și vizite tehnice. În acest fel, am putea învăța și experimenta modul în care Carta este implementată și are o influență în politicile locale.

Obiectiv general:

să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine Uniunea, istoria și diversitatea ei; să promoveze cetățenia europeană și să îmbunătățească, la nivelul Uniunii, condițiile de participare civică și democratică.

Obiective specifice:

OS 5. Promovarea activitatilor si rezultatelor proiectului prin metode clasice si inovative:

Program finanțare:

Europa pentru Cetățeni

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

123.697,50

Valoare nerambursabilă LEI:

123.697,50

Valoare totală proiect EURO:

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

24.739,50

Valoare nerambursabilă EURO:

24.739,50

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Educație

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2021

An finalizare proiect:

2022