Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

FabEdu

Un proiect Erasmus + KA2, parteneriat strategic, cu o durată de 2 ani, care își propune să producă și să testeze un set de instrumente educaționale privind fabricarea digitală destinat tinerilor defavorizați. Tinerii din întreaga lume au recunoscut beneficiile educaționale ale activităților bazate pe fabricarea digitală. Tinerii implicați în astfel de activități dezvoltă o serie de aptitudini și atitudini transferabile, cum ar fi mentalitatea managerului, spiritul antreprenorial, care sunt benefice față de creșterea personală, profesională și educațională. Activitățile bazate pe fabricarea digitală reprezintă, de asemenea, un mijloc puternic de implicare a tinerilor într-o situație de excludere socială sau digitală și de reactivare socială și psihologică.
În mod obișnuit, activitățile de fabricare digitală care vizează tinerii se desfășoară în școli sau locuri de producție digitală (ex. Fablabs). De obicei, acestea necesită echipamente costisitoare și specifice, astfel încât partea tinerilor care interconectează cu universul fabricării digitale este, în prezent, foarte limitată.

Obiectiv general:

Scopul acestui parteneriat este de a deschide activități de fabricare digitală pentru o parte din ce în ce mai mare a tinerilor, pentru a se bucura de beneficiile educaționale ale unor astfel de inițiative. Pentru a atinge acest obiectiv, consorțiul de proiect își propune să producă un set de instrumente educaționale privind fabricarea digitală, care să nu fie afectate de constrângerile materiale, în măsura în care acestea vor putea fi desfășurate în orice circumstanță (inclusiv munca de tineret pentru stradă) și nu vor necesita costuri şi echipamente speciale, cum ar fi mașini de calculator numerice de control.

Rezultate:

Experiența foarte bună pentru participanții din Alba Iulia, nu doar datorită faptului că au acumulat cunoștințe, ci și pentru că au fost puși în situația de a se descurca în situații noi: de pildă, doi dintre cei trei lucrători de tineret albaiulieni nu mai călătoriseră în străinătate înainte; faptul de a învăța să facă față formalităților dintr-un aeroport, de a călători cu diverse mijloace de transport (tren, autobuz) în Germania – toate aceste aspecte au constituit un element de noutate și o oportunitate de învățare.

Cod proiect:

2017-1-FR02-KA205-012767

Program finanțare:

ERASMUS+

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

139.800,00

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

50.314,02

Valoare nerambursabilă LEI:

50.314,02

Valoare totală proiect EURO:

30.000,00

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

10.797,00

Valoare nerambursabilă EURO:

10.797,00

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Educație

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2017

An finalizare proiect:

2019

Consorțiu parteneri:

Lider de proiect: Digijeunes (Franţa) Partener: Municipiul Alba Iulia

Link site proiect:

http://fabeduproject.eu/