Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Grădinița nr. 11, cu program prelungit

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice.

Obiectiv general:

Tranziția către un fond construit rezilient și verde

Obiective specifice:

Renovarea energetică moderată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Rezultate:

Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an): 126,22 Reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m² an): 183,79 Consumul de energie primară utiliând surse regenerabile (kWh/m² an): 21,96 Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (mp): 2.126,94 mp; Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect se seră (echivalent kgCO2/m2 an): 31,49; Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice: 272 preșcolari și personal.

Cod proiect:

C5- B2.1.a-58

Program finanțare:

PNRR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

5.628.692,88

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

5.628.692,88

Valoare nerambursabilă LEI:

5.628.692,88

Valoare totală proiect EURO:

1.125.738,58

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

1.125.738,58

Valoare nerambursabilă EURO:

1.125.738,58

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Energie

Perioada programare:

2021-2027

An începere proiect:

2022

An finalizare proiect:

2026