Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Innovative City: City Strategy on Gastronomy as a tool for Tourism and Employment Development” – Acronim Gastronomic Cities

Proiectul GASTRONOMIC CITIES a fost finanțat prin programul european URBACT II, în cadrul căruia Municipiul Aba Iulia a participat în calitate de partener alături de Municipalitatea Burgos – Spania (Lead partener). Din structura acestui consorţiu au mai făcut parte în calitate de parteneri Cosiliul Local Hospitalet de Llobregat, Regiunea Catalonia – SPANIA, Consiliul Local Fermo, Regiunea Marche – ITALIA, Consiliul Local Korydallos, Regiunea Attiki – GRECIA.

Obiectiv general:

Proiectul Gastronomic Cities a fost dedicat generării unor practici creative menite să promoveze gastronomia ca un instrument inovator, respectiv ca un cluster urban al activităţii economice, vector al creşterii economice şi al competitivităţii. Totodată proiectul propunea exploatarea potenţialului gastronimic al oraşelor partenere în vederea creării unor strategii integrate de dezvoltare economică şi turistică, îmbunătăţirea ofertei turistice a oraşelor prin plasarea turismului de tip culinar în centrul strategiilor turistice locale.

Obiective specifice:

Pe parcursul a 16 luni, cu sprijinul unui Grup de Suport Local (LSG) format din experţi care provin din instituţii publice şi private, deţinători ai restaurantelor locale dar şi a producătorilor de produse autohtone româneşti, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Alba, reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, reprezentanţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918 Alba Iulia” şi de la AMPOR, Municipiul Alba Iulia a vizat în mod predilect elaborarea unui Plan Local de Acţiuni care să stea la baza realizării unei agende locale asumate de către toţi factorii de decizie, care a plasat în centrul acesteia gastronomia ca pilon al dezvoltării economice şi al creării de noi locuri de muncă, respectiv ca vector de promovare a potenţialului turistic şi cultural al oraşului. Utilizând exemple de bune practici în domeniul gastronomiei din ţările mai dezvoltate, prin proiectul Gastronomic Cities Alba Iulia a urmărit: • să adopte modele de bune practici de la alte comunităţi urbane europene şi să transfere practicile inovatoare identificate în vederea creării unui produs turistic inovator, valorficării patrimoniului gastronomic local pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale prin intermediul turismului de tip culinar. • să genereze un cadru local în care părţile implicate activ în promovarea gastronomiei ca atracţie pentru turişti să beneficieze de un transfer de cunoaştere, să li se faciliteze accesul la o serie de practici inovatoare din domeniul turismului de tip culinar pentru a spori sustenabilitatea în turism, respectiv pentru a contribui la autenticitatea destinației turistice. • să consolideze şi să valorifice patrimoniul tradiţional gastronomic prin extinderea şi multiplicarea evenimentelor care au loc anual în Alba Iulia, oferind un produs turistic nou cu scopul de a răspunde nevoilor turiştilor care aleg să viziteze Alba Iulia.

Rezultate:

- un Grup de Suport Local înființat în cadrul proiectului, alcătuit din actori activi implicați în diferite arii de dezvoltare: manageri din domeniul HORECA, angajati din zona HORECA, factori de decizie, studenți, reprezentanți ai Camerei de Comerț, ONG-urilor, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia etc. - Sesiuni de lucru organizate în cadrul unor întâlniri deschise și interactive pentru a încuraja schimbul de informație și dezbarerile - 6 întâlniri organizate pentru membrii Grupului de Suport Local și o întâlnire transnațională a consorțiului organizată la Alba Iulia pentru a asigura schimbul direct de experiență cu partenerii din cadrul proiectului. - 1 plan local de acțiuni elaborat la nivelul proiectului.

Program finanțare:

URBACT

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

227.639,47

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

227.639,47

Valoare nerambursabilă LEI:

4.552,79

Valoare totală proiect EURO:

51.040,24

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

51.040,24

Valoare nerambursabilă EURO:

1.020,80

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Turism

Perioada programare:

2007-2013

An începere proiect:

2014

An finalizare proiect:

Consorțiu parteneri:

Municipiul Aba Iulia a participat în calitate de partener alături de Municipalitatea Burgos - Spania (Lead partener). Din structura acestui consorţiu au mai făcut parte în calitate de parteneri Cosiliul Local Hospitalet de Llobregat, Regiunea Catalonia – SPANIA, Consiliul Local Fermo, Regiunea Marche - ITALIA, Consiliul Local Korydallos, Regiunea Attiki – GRECIA.