Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon, acronim LOCARBO

Municipiul Alba Iulia, în calitate de partener al acestui proiect se va implica în:
– elaborarea unei analize la nivel local/regional privitoare la instrumentul de politică selectat pentru o economie cu emisii reduse de carbon și a unui plan de acțiune în vederea îmbunătățirii instrumentului de politică asociat programelor operaționale din fonduri structurale
– identificarea de actori locali relevanți care vor participa la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului cu implicare în realizarea planului de acțiune local/regional;
– implicare în crearea unui ghid de bune practici orientat către schimbul de experiențe dintre regiuni, în ceea ce privește economia cu emisii reduse de carbon, în special privind eficiența energetică în clădiri și schimbarea comportamentului energetic al consumatorului final
– participarea cu la vizite de studiu, sesiuni de formare, evenimente interregionale și conferințe tematice, care se axează pe schimbul de bune practice care urmează să fie incluse în politica regional/locală.
Proiectul a fost finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020.

Obiectiv general:

Obiectivul general: Proiectul „Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn economy” – Acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon) are ca obiectiv general îmbunătățirea instrumentelor de politici publice și a inițiativelor care vizează eficiența energetică a mediului construit prin intermediul autorităților regionale și locale, care susțin schimbarea comportamentului consumatorilor finali de energie.

Rezultate:

Rezultatul așteptat este dezvoltarea de 7 planuri de acțiune pe deplin fezabile, cu accent pe îmbunătățirea 7 instrumente de politică, selecționate de către fiecare partener în parte (6 FEDR, 1 alte fonduri), care influențează alocarea unor fonduri de peste 100M euro. Acest lucru se realizează prin implicarea intensă a grupurilor de actori locali relevanți, regionali și naționali, 3 vizite interregionale la fața locului și întocmirea unui inventar de bune practici. Prin implementarea planurilor de acțiune un cerc la scară mărită a utilizatorilor finali vor beneficia de luare a deciziilor conștiente cu privire la eficiența energetică și punerea în aplicare a investițiilor care utilizează tehnologii inteligente. Aceștia vor fi asistați de modele de cooperare inovatoare promovate de către autoritățile locale.

Cod proiect:

PGI 01568

Program finanțare:

INTERREG EUROPE

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

8.027.208,54

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

794.426,10

Valoare nerambursabilă LEI:

778.534,12

Valoare totală proiect EURO:

1.624.941,00

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

160.815,00

Valoare nerambursabilă EURO:

157.598,00

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Energie

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2016

An finalizare proiect:

2020

Consorțiu parteneri:

Municipiul Alba Iulia va face parte dintr-un consorţiu transnaţional coordonat de către Provincia Potenza – Italia, alături de partenerii Regiunea Basilicata - Italia, Municipiul Vila Nova de Gaia - Portugalia, Consiliul Judetean Durham – Marea Britanie, Universitatea Tehnologica Kaunas - Lituania și Asociația Non-Profit Ungară de Inovare și Eficiență - Ungaria.