Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuintelor sociale – Social Green

Proiect de cooperare interregionala in vederea schimbului de idei si bune practici axate pe ecologizarea sisitemului locuintelor sociale

Obiectiv general:

Obiectivul general - îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională orientate spre promovarea ecologizării sectorului de locuințe sociale prin întărirea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile, subliniind importanța acestuia de incubator pentru noi piețe din domeniile energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de business

Obiective specifice:

Prin cooperarea interregională, regiunile au identificat, împărtășit și transferat metodologii, procese și bune practici inovatoare în dezvoltarea și implementarea politicilor sectorului locuințelor sociale mai ecologice, țintind construcții noi sau modernizarea clădirilor existente. Au fost organizate vizite de studiu, ateliere de bune practici, întâlniri cu părțile interesate locale, printre alte evenimente de diseminare. În cadrul acestui proces de învățare interregional, regiunile implicate în proiect au dezvoltat rezultate importante, și anume: rapoarte de autoevaluare, ghiduri de bune practici și planuri regionale de acțiune

Rezultate:

Livrarea „la cheie” a unui sistem de monitorizare inteligentă, raportare şi control a parametrilor de energie şi climat interior de tip „casă inteligentă” pentru 8 apartamente sociale din municipiul Alba Iulia precum şi servicii de monitorizare şi mentenanţă pentru minim 12 luni de la punerea în funcţiune.

Cod proiect:

PGI01473

Program finanțare:

INTERREG EUROPE

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

5.765.350,20

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

694.292,05

Valoare nerambursabilă LEI:

590.148,00

Valoare totală proiect EURO:

1.188.732,00

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

143.153,00

Valoare nerambursabilă EURO:

121.680,00

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Energie

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2016

An finalizare proiect:

2021

Consorțiu parteneri:

Lider de consorțiu – Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială Nordregio–SUEDIA, iar ca parteneri Agenția Regională pentru Energie Tartu – ESTONIA, ADR Sud Muntenia – ROMÂNIA, Agenția Regională Nordică pentru Energie – CROAȚIA, Agenția pentru Energie Extremadura – SPANIA, Comisia Regională pentru Coordonare și Dezvoltare a Regiunii Norte – PORTUGALIA și Centrul de Inginerie și Dezvoltarea produselor CEIIA - PORTUGALIA.