Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1

116.814.678, 17

Obiectiv general:

Creșterea calității vieții la nivelul municipiului Alba Iulia începând cu anul 2022, prin promovarea mobilității urbane multimodale durabile și prin investiții bazate pe Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Alba Iulia

Obiective specifice:

OS1. Reducerea cu 3,9% a emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat de la nivelul ariei de influență a proiectului, prin implementarea unei operațiuni din Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Alba Iulia care vizează îmbunătățirea infrastructurii transportului public de persoane, infrastructurii pietonale, respectiv infrastructurii pentru bicicliști la nivelul ariei de studiu, începând cu anul 2022. OS2. Creșterea utilizării transportului nemotorizat la nivelul ariei de influență a proiectului, respectiv a numărului de bicicliști cu 28,6% și a numărului de pietoni cu 5,4% prin reabilitarea a 11,408 km de infrastructură pietonală și amenajarea a 6,525 km de piste pentru bicicliști, respectiv crearea unui sistem de bike-sharing la nivelul ariei de studiu, începând cu anul 2022. OS3. Creșterea cu 18,5 % a numărului de pasageri în transportul public local la nivelul ariei de influență a proiectului la nivelul anului 2022 prin crearea a 8,910 km de benzi dedicate transportului public, reabilitarea a 6,549 km a infrastructurii de transport public existente, reabilitarea/modernizarea a 24 stații de autobuz. OS4. Reducerea traficului cu autoturisme personale cu 6,5% la nivelul ariei de influență a proiectului la nivelul anului 2022 prin reabilitarea a 11,408 km infrastructură pietonală, crearea a 6,525 km de piste pentru bicicliști, crearea a 8,910 km de benzi dedicate transportului public, reabilitarea a 6,549 km a infrastructurii de transport public existente și implementarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la necesitatea renunțării la utilizarea autovehiculelor personale cu impact negativ asupra mediului înconjurător și utilizarea modurilor alternative de transport la nivelul ariei de studiu.

Rezultate:

• Sisteme de închiriere de biciclete create/modernizate/extinse (nr.): - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 1 *sistemul de închiriere biciclete este format din 6 stații de închiriere biciclete, cu câte 10 biciclete fiecare • Lungimea benzilor separate pentru mijloace de transport public construite / modernizate / reabilitate/ extinse (km): - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 km - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 8,910 km • Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători construite/reabilitate/ modernizate (km/kmp), după caz: - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 km - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 6,549 km • Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): Anul de bază 2017: 7085,4 tone echivalent CO2/an - Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea proiectului: Scenariul fără proiect: 7282,4 tone echivalent CO2/an Scenariul cu proiect: 7000,0 tone echivalent CO2/an - Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea proiectului: Scenariul fără proiect: 8171,0 tone echivalent CO2/an Scenariul cu proiect: 7814,5 tone echivalent CO2/an • Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru bibiclete construite/modernizate/extinse (număr persoane): Anul de bază 2017: 25.550 persoane - Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 32.850 persoane - Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 40.150 persoane • Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri): Anul de bază 2017: 19.126.000 pasageri - Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 25.392.596 pasageri - Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 27.854.724 pasageri • Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/ semipietonale construite/modernizate/ extinse (nr. persoane): Anul de bază 2017: 1.558.623 persoane - Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 1642500 persoane - Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 1.679.000 persoane • Stații de transport public construite/modernizate/ (nr.), după caz: - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 24 • Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/ modernizate/extinse (km), după caz: - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 6,525 km • Lungimea/suprafața traseelor/ zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp), după caz: - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 11,408 km • Stații/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice și electrice hibride achiziționate și i nstalate (nr.) - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 3 • Aliniamente de arbori și arbuști plantați - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 595

Cod proiect:

125328

Program finanțare:

POR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

116.814.678,17

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

81.470.449,53

Valoare nerambursabilă LEI:

77.297.643,13

Valoare totală proiect EURO:

23.551.346,41

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

16.425.493,86

Valoare nerambursabilă EURO:

15.584.202,24

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Mobilitate

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2020

An finalizare proiect:

2023

Consorțiu parteneri:

N/A