Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Realizarea infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Alba Iulia – Zona Mamut – 2,5 km

Realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete).

Obiectiv general:

Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiective specifice:

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

Rezultate:

Numar de kilometri piste pentru biciclisti operationale la nivel local/metropolitan

Cod proiect:

C10-I1.4-90

Program finanțare:

PNRR

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

2.929.006,50

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

2.929.006,50

Valoare nerambursabilă LEI:

2.929.006,50

Valoare totală proiect EURO:

585.801,30

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

585.801,30

Valoare nerambursabilă EURO:

585.801,30

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Mobilitate

Perioada programare:

2021-2027

An începere proiect:

2023

An finalizare proiect:

2026