Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Resurse umane calificate si recalificate pentru accesul pe piata muncii al femeii – FEMRO

Dezvoltarea capacităţii de administrare a carierei profesionale, dobândirea unor calificări şi competenţe relevante pentru piaţa muncii de către 720 de membri ai grupului ţintă şi manifestarea de către aceştia a unui comportament activ pe piaţa muncii

Obiectiv general:

Facilitarea integrării socio-profesionale a număr de 720 de femei neocupate.

Obiective specifice:

OS1.Dezvoltarea capacitatii de administrare a carierei profesionale de catre 720 de persoane. OS2. Dobandirea unor competenţe şi calificări relevante pentru piaţa muncii de catre pentru 720 de persoane cu nivel educational redus şi mediu. OS3. Manifestarea unui comportament activ de căutare a unui loc de muncă de către 720 de persoane.OS4. Promovarea rolului şi importanţei femeii în familie, companie şi societate

Rezultate:

754 femei neocupate absolvente de cursuri de calificare, 3 sesiuni de formare pentru 180 de experti si operatori mass-media, 3 conferinte regionale pentru 180 de persoane apartinând autoritatilor publice locale si organizatiilor societatii civile, 18 caravane de promovare, constientizare si motivare, 3 vizite de studiu în Grecia pentru 126 de persoane.

Cod proiect:

129465

Program finanțare:

POSDRU

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

12.637.025,00

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

1.499.849,00

Valoare nerambursabilă LEI:

1.499.849,00

Valoare totală proiect EURO:

2.846.176,80

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

337.803,83

Valoare nerambursabilă EURO:

337.803,83

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Social

Perioada programare:

2007-2013

An începere proiect:

2014

An finalizare proiect:

2015

Consorțiu parteneri:

SC Technical Training SRL MUNICIPIUL ALBA IULIA TECHNIKI EKPEDEFTIKI