Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

SHAring REnewable eneRgy through Energy communitieS-acronim ShareRES

Realitatea actuală este marcată de două probleme importante. Pe de o parte, sunt obiectivele ambițioase de includere a surselor regenerabile de energie, care au fost stabilite la nivel european și care vor fi cu greu atinse fără rolul relevant pe care trebuie să îl joace cetățenii (este estimat că până în 2050 jumătate dintre cetățenii UE ar putea produce jumătate din energia regenerabilă a UE.). Pe de altă parte, Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile (2018/2001/UE) urmărește democratizarea sistemului energetic prin consolidarea rolului auto-consumatorilor de energie din surse regenerabile și al comunităților energetice. În acest context, autoritățile locale și regionale pot accelera crearea de comunități de energie durabilă, contribuind la atingerea țintelor de energie regenerabilă.

Obiectiv general:

Obiectivul principal al ShareRES este de a îmbunătăți politicile care permit o participare activă a comunităților cetățenești la piața energiei, prin generare, consum, partajare și vânzare de electricitate.

Obiective specifice:

Abordarea barierelor și dificultăților specifice, în ceea ce privește crearea comunităților energetice. Implicarea părților interesate, inclusiv a autorităților publice, care au capacitatea de a le rezolva. Transferarea cunoștințelor și experienței din acele regiuni avansate către cele cu o experiență scăzută în organizarea comunităților energetice. Crearea de instrumente și soluții bazate pe experiența acumulată. Atingerea incluziunii sociale, reducerea sărăciei energetice și promovarea dezvoltării economice locale în zonele implicate.

Rezultate:

Nr de organizații cu capacitate crescută datorită participării lor la activitățile proiectului - 80% din cele 61 implicate; Numărul de instrumente de politică îmbunătățite datorită proiectului - 6. Numărul de organizații care cooperează transfrontalier, în proiect - 61; Numărul de instrumente de politică adresate în proiect - 6; Numărul de bune practici identificate - 15; Numărul de evenimente interregionale de învățare,organizate - 9.

Cod proiect:

01C0212

Program finanțare:

INTERREG EUROPE

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

7.037.000,00

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

1.079.500,00

Valoare nerambursabilă LEI:

863.600,00

Valoare totală proiect EURO:

1.407.400,00

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

215.900,00

Valoare nerambursabilă EURO:

172.720,00

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Energie

Perioada programare:

2021-2027

An începere proiect:

2023

An finalizare proiect:

2027

Consorțiu parteneri:

Parteneri: Consorțiul Agenției pentru Energie Extremadura – SPANIA (lider de proiect), Regiunea de planificare Riga - LETONIA, Consiliul Județean Donegal - IRLANDA, Agenția de Dezvoltare Nicosia - CIPRU, Centrul de sprijin pentru afaceri L.t.d. Kranj - SLOVENIA, Municipiul Alba Iulia - ROM NIA.