Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Sistem informatic pentru implementarea modelului de management al relației cu cetățenii în administrația publică locală prin servicii electronice moderne (IT 2)

Furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni şi mediul de afaceri, eficientizarea activităţilor interne ale Primăriei, utilizând mijloace specifice TIC, extinderea sistemului de managementul documentelor, de gestiune geospaţială a informaţiei.

Obiectiv general:

Obiectivul general îl reprezintă atât maximizarea valorii adăugate a primului proiect, prin extinderea funcţionalităţilor sistemelor existente şi a numărului de departamente utilizatoare ale acestor soluţii, cât şi implementarea unor noi platforme tehnologice care să completeze arhitectura sistemului informatic existent, să ofere mijloace de colaborare internă şi de interacţiune multimodală între cetăţeni şi Primărie, implementând o arhitectură de sistem care să sprijine o strategie de tip Citizen Relationship Management (CRM) – Managementul relaţiei cu cetăţenii, pe care Primăria Alba Iulia îşi propune să o implementeze şi prin care îşi propune să pună cetăţeanul în mijlocul preocupărilor sale.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1- furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni şi mediul de afaceri, prin intermediul unui Dispecerat, a unei soluţii CRM şi a integrării serviciilor electronice în Portalul internet al instituţiei - eficientizarea activităţilor interne ale Primăriei, utilizând mijloace specifice TIC. Obiectiv specific 2 - extinderea sistemului de managementul documentelor, de gestiune geospaţială a informaţiei, prin implementarea unei soluţii software pentru managementul activităţilor de asistenţă socială şi prin implementarea unor facilităţi de lucru colaboraţional în Portalul intranet al instituţiei.

Rezultate:

I. Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii “Implementare infrastructură HW” sunt: • Planul detaliat de instalare care va fi realizat de către Integratorul selecţionat; • Echipamentele hardware şi software-ul standard de sistem comandate, livrate, instalate şi configurate (echipamente server şi client); • Certificatul de Acceptanţă pentru instalarea şi configurarea echipamentelor hardware şi a software-ului de sistem semnat; II. Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii “Dezvoltare şi Configurare subsistem de aplicaţii” sunt: 1. Analiză şi proiectare • Documentul de analiză a proceselor existente şi a cerinţelor pentru procesele viitoare; • Documentul de analiză a cerinţelor de integrare între fluxurile de activităţi • Documentul de proiectare a fluxurilor de lucru viitoare; specificaţii funcţionale şi tehnice • Documentul de proiectare a fluxurilor de lucru care necesită integrarea între mai multe subsisteme tehnice • Strategia de testare şi acceptare finalizată şi scenariile de testare agreate 2 Instalare, dezvoltare şi configurare • Server de aplicaţii CRM instalat • Server de aplicaţii Portal intranet instalat şi configurat • Server software Email instalat şi configurat • Servere de baze de date instalate • Baza de date Document management migrată pe noul server • Subsistemul software al Dispeceratului configurat • Noi fluxuri de activităţi specifice GIS (hărţi tematice, tipuri de obiecte, atribute) configurate şi implementate • Registraturile electronice la Direcţia Venituri şi Serviciul de Asistenţă Socială sunt funcţionale • Subsistemul Portal Intranet instalat şi integrat cu CRM, GIS şi Document Management • Fluxurile de integrare între toate subsistemele tehnice finalizate şi funcţionale 3 Testare şi Acceptanţă • Echipa de testare nominalizată şi instruită • Scenariile de testare rulate şi eventualele observaţii înregistrate • Erori şi nefuncţionalităţi rezolvate şi testate • Certificatul de Acceptanţă funcţională a sistemului de aplicaţii aprobat de Primăria Alba Iulia; • Soluţia software finalizată şi gata pentru operarea în mediul de producţie III. Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţii “Tranziţie în producţie sistem informatic” sunt: • Bazele de date de producţie iniţializate • Conturi de utilizare create şi configurate pentru toţi utilizatorii • Utilizatorii sistemului informatic instruiţi pentru toate subsistemele • Administratorii sistemelor de aplicaţii instruiţi • Manuale şi proceduri de utilizare a sistemului informatic finalizate; • Date măsurători cadastru importate în baza de date GIS • Utilizatorii sunt capabili să utilizeze sistemele informatice • Acceptanţa finală a sistemului informatic obţinută;

Program finanțare:

FEDER

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

6.754.257,40

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

6.754.257,40

Valoare nerambursabilă LEI:

6.754.257,40

Valoare totală proiect EURO:

1.517.810,65

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

1.517.810,65

Valoare nerambursabilă EURO:

1.517.810,65

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Lider

Domeniul de finanțare:

Administrație

Perioada programare:

2007-2013

An începere proiect:

2011

An finalizare proiect:

2013