Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Start-up@CENTRU

Proiectul contribuie activ la cresterea ocuparii in regiunea Centru prin cele 96 de locuri de munca noi ce vor fi create la nivelul a 48 de intreprinderi noi cu profil nonagricol in mediul urban finantate in cadrul proiectului. De asemenea, prin proiect se propune implementarea unui program de formare antreprenoriala care va cuprinde 396 de persoane cu domiciliul/resedinta in regiunea Centru si care va asigura dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale la nivelul acestui grup tinta. In plus, pentru 48 de persoane selectate pentru a-si infiinta afacerile prin proiect (dintre care 4 persoane care nu au beneficiat de formare in cadrul proiectului) vor fi asigurate si alte activitati care sa contribuie la completarea si dezvoltarea abilitatilor acestora antreprenoriale (stagii de practica, mentorat si consiliere personalizate, scoli de afaceri). Crearea unui cadru dinamic favorabil dezvoltarii antreprenoriatului in regiunea Centru, presupune si elaborarea unei analize a ecosistemului antreprenorial din regiune (inclusiv la nivelul afacerilor finantate in cadrul proiectului) si cartografierea tuturor actorilor relevanti de la nivelul judetelor componente. Datele colectate si procesate culese cu ocazia acestei analize vor fi transpuse intr-o solutie online de promovare si sustinere a afacerilor in regiunea Centru, cu accent pe cele 48 de afaceri create prin proiect, asigurandu-se astfel premisele pentru sustenabilitatea acestora. Analiza, concluziile si directiile de actiune identificate prin aceasta vor fi diseminate catre decidentii si stakeholderii relevanti de la nivelul regiunii, iar la nivelul Primariei Alba Iulia (P3) acestea vor fi utilizate pentru fundamentarea/actualizarea strategiei municipiului si a celor sectoriale din domeniul antreprenoriatului si/sau din domeniile conexe.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Centru a României, prin creșterea nivelului de educație antreprenoriala, sprijinirea înființării de noi afaceri cu profil non-agricol în mediul urban și facilitarea ocupării pe piața muncii. Acest obiectiv se realizează prin activități integrate de informarea și motivarea publicului din Regiunea Centru, de selecție și menținere a grupului țintă de min 398 persoane din mediile urban și rural pentru participarea la formare, prin programele de acumulare de cunoștințe, din proiect - de formare antreprenorială certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări – prin selecția a 48 de planuri de afacere ce se vor finanța prin proiect, intermedierea participării la stagii de practica în domenii similare cu cele ale afacerilor selectate, oferirea de consultanta-mentorat pentru cei 48 de beneficiari cu planuri de afacere selectate, consultanță legală și fiscală pentru înființare și demararea noilor întreprinderi, monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor, concomitent cu acordarea ajutorului de minimis în valoare de maximum 169.270 lei /plan de afacere selectat și ulterior monitorizarea acestora în sustenabilitate, conform prevederilor POCU și ale contractului de subvenție.

Obiective specifice:

OS 1. Dezvoltarea competentelor in domeniul antreprenorial pentru 400 de persoane din Regiunea Centru, care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban. OS 2. Sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 48 de afaceri non-agricole in mediul urban din cele 6 judete ale Regiunii Centru.OS 3. Crearea premiselor de sustenabilitate si adaptare a celor 48 de afaceri infiintate la schimbarile si nevoile mediului de afaceri si a celui socio-economic din regiunea Centru.

Rezultate:

1. OS1: 400 persoane care si-au imbunatatit competentele in domeniul antreprenorial. 2. OS2: 48 de afaceri non-agricole infiintate si dezvoltate in mediul urban in cele 6 judete ale Regiunii Centru (Alba, Mures, Covasna, Harghita, Brasov, Sibiu); 96 de locuri de munca create in cele 6 judete ale Regiunii Centru (Alba, Mures, Covasna, Harghita, Brasov, Sibiu); 3. OS3: 48 de afaceri sustenabile si 96 de locuri de munca mentinute la 6 luni dupa terminarea sprijinului.r

Cod proiect:

POCU/82/3/7/105851

Program finanțare:

Prog. Op. Capital Uman

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

11.887.011,47

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

1.007.127,88

Valoare nerambursabilă LEI:

1.000.656,27

Valoare totală proiect EURO:

2.556.346,55

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

216.586,64

Valoare nerambursabilă EURO:

215.194,90

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Antreprenoriat

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2018

An finalizare proiect:

2021

Consorțiu parteneri:

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL), în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Iceberg Plus SRL (Partener 1), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj – Napoca (Partener 2) și Municipiul Alba Iulia (Partener 3)