Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Violența – o problemă importantă

Violenta a fost dezbatuta ca problema tot mai frecventa a comunitatii. Cu aceasta ocazie a fost realizat si un website cu informatii.

Obiectiv general:

Formarea personalului care lucrează cu victime ale diferitelor forme de violență

Obiective specifice:

- angajații Municipiului Alba Iulia, inclusiv personal din cadrul Direcției de Asistență Socială, beneficiază de sesiuni de formare și de ateliere alături de partenerii din străinătate, pentru a învăța/ a se perfecționa în domeniul asistenței care trebuie acordată victimelor violenței. Sunt luate în calcul toate formele violenței – de la violența în familie și împotriva femeilor, la violența împotriva vârstnicilor, a copiilor, discursul instigator la ură, violența psihologică, economică, religioasă etc. Prin aceste sesiuni de formare, personalul Municipiului Alba Iulia obține informații actualizate despre legislația dedicată protejării victimelor violenței (atât la nivel național, cât și european); are acces la schimb de experiență și de practici, observând ce anume realizează partenerii transnaționali în acest domeniu; își perfecționează instrumentele de lucru în ceea ce privește prevenirea și combaterea diferitelor forme de violență

Rezultate:

- angajații Municipiului Alba Iulia, inclusiv personal din cadrul Direcției de Asistență Socială, beneficiază de sesiuni de formare și de ateliere alături de partenerii din străinătate, pentru a învăța/ a se perfecționa în domeniul asistenței care trebuie acordată victimelor violenței. Sunt luate în calcul toate formele violenței – de la violența în familie și împotriva femeilor, la violența împotriva vârstnicilor, a copiilor, discursul instigator la ură, violența psihologică, economică, religioasă etc. Prin aceste sesiuni de formare, personalul Municipiului Alba Iulia obține informații actualizate despre legislația dedicată protejării victimelor violenței (atât la nivel național, cât și european); are acces la schimb de experiență și de practici, observând ce anume realizează partenerii transnaționali în acest domeniu; își perfecționează instrumentele de lucru în ceea ce privește prevenirea și combaterea diferitelor forme de violență

Cod proiect:

2017-1-PL01-KA204-038300_BL

Program finanțare:

ERASMUS+

Stadiu proiect:

Valoare totală proiect LEI:

232.500,00

Buget Mun. Alba Iulia LEI:

62.449,50

Valoare nerambursabilă LEI:

62.449,50

Valoare totală proiect EURO:

50.000,00

Buget Mun. Alba Iulia EURO:

13.430,00

Valoare nerambursabilă EURO:

13.430,00

Rolul Mun. Alba Iulia în proiect:

Partener

Domeniul de finanțare:

Educație

Perioada programare:

2014-2020

An începere proiect:

2017

An finalizare proiect:

2019

Consorțiu parteneri:

Lider: Fundacja Badz Aktywny (Polonia) Partener: Municipiul Alba Iulia