Proiecte Municipiul Alba Iulia finanțate din fonduri nerambursabile, din anul 2007 până în prezent

Platformă realizată în cadrul proiectului GROW - reGovery and Resilience through cOhesion frameWork

Total proiecte Mun. Alba Iulia

165

Total fonduri nerambursabile LEI

~1,4 mld. lei

Total fonduri nerambursabile Euro

~300 mil. euro

Total programe de finanțare

26

Alba Iulia

Oraș verde

Populație

74.447

Suprafață

103,6 km2

Densitate

566 l./km2
Cauta in proiecte

Programe finanțare

Programe finanțare
 • Toate programele
 • PNRR (32)
 • POR (26)
 • Orizont 2020 (11)
 • URBACT (11)
 • ERASMUS+ (9)
 • Granturi SEE și Norvegiene (8)
 • Prog. Op. Capital Uman (8)
 • INTERREG EUROPE (7)
 • POCA (6)
 • POSDRU (6)
 • AFM (5)
 • Comisia Europeană (5)
 • AFCN (4)
 • ORIZONT EUROPA (4)
 • Intelligent Energy Europe (3)
 • PNRR C1-Managementul apei (3)
 • CERV (2)
 • Europa pentru Cetățeni (2)
 • POSCCE (2)
 • Danube Region Programme 2021-2027 (1)
 • Europe AID (1)
 • FEDER (1)
 • Finanțare privată (1)
 • FRDS (1)
 • Guvern (1)
 • P.O.I.M (1)
 • PNDL (1)
 • POPAM (1)
 • Programul Transnațional Dunărea (1)

Stadii proiecte

Stadii proiecte
 • Toate stadiile
 • Finalizat (85)
 • Implementare (75)
 • Sustenabilitate (5)

Perioada de programare

Perioada de programare
 • Toate perioadele
 • 2014-2020 (77)
 • 2021-2027 (55)
 • 2007-2013 (33)

Domenii de finanțare

Domenii de finanțare
 • Energie (47)
 • Social (22)
 • Mobilitate (20)
 • Educație (18)
 • Turism (12)
 • Mediu înconjurător (11)
 • Administrație (9)
 • Cultură (5)
 • Smart city (5)
 • Marketing și promovare (4)
 • Sănătate (4)
 • Antreprenoriat (2)
 • Economie (2)
 • Economie circulară (2)
 • Inovare urbană (2)

TOTAL POR [LEI]

881.394.309,30

TOTAL POSDRU [LEI]

32.064.712,24

TOTAL POSCCE [LEI]

11.180.204,34

TOTAL FEDER [LEI]

6.754.257,40

TOTAL POCA [LEI]

4.492.159,26

TOTAL POPAM [LEI]

422.391,01

TOTAL POIM [LEI]

1.105.073,87

TOTAL PNDL [LEI]

16.142.506,73

TOTAL PNRR [LEI]

464.192.764,42

TOTAL Guvern [LEI]

1.173.010,00

TOTAL EURO

315.185.180,65

TOTAL FRDS [EURO]

207.040,34

TOTAL Finanțare privată [EURO]

209.269,00

TOTAL Intelligent Energy Europe [EURO]

188.363,06

TOTAL ERASMUS+ [EURO]

243.496,16

TOTAL ERASMUS [EURO]

490,00

TOTAL Europa pentru Cetățeni [EURO]

44.739,50

TOTAL Europe AID [EURO]

436.257,00

TOTAL Prog. Op. Capital Uman [EURO]

6.415.375,26

TOTAL Comisia Europeană [EURO]

513.131,10
Copyright © Municipiul Alba Iulia - 2024.
Proiectele finanțate prin Politica de coeziune sunt proiectele finanțate prin: Fondul european de dezvoltare regională, pentru investiții în dezvoltarea socială și economică a tuturor regiunilor și orașelor din UE; Fondul de coeziune, pentru investiții în mediu și transport în țările UE mai puțin prospere; Fondul social european Plus, care sprijină locurile de muncă și creează o societate echitabilă și favorabilă incluziunii sociale în UE; Fondul pentru o tranziție justă, care sprijină regiunile cele mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică.
Mai multe detalii privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene se regăsesc aici: https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/05-02-2023-eu-cohesion-policy-2021-2027-programmes-expected-to-create-1-3-million-jobs-in-the-eu_ro
„reGovery and Resilience through cOhesion frameWork”, acronim GROW este un proiect finanțat prin programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001, în cadrul căruia Municipiul Alba Iulia este solicitant alături de partenerul Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), din cadrul Ministerului Educației Naționale.